általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek

Hatályos: 2024.02.28-tól visszavonásig

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a túrára való jelentkezés alkalmával el kell fogadni, ellenkező esetben nem lehet jelentkezni egyik motoros túrára sem. Ez egy szerződéses megállapodás az 1000kanyar Túramotoros Egyesület (székhelye: 2151 Fót, Szent Benedek utca 43. tetőtér 30., nyilvántartási száma: 13-02-0008404, a továbbiakban: Szervező vagy Túraszervező), mint szervező cég és a túrára jelentkező (résztvevő) személy között. Jelen ÁSZF az elfogadását követően kötelező jelleggel betartandó mindkét fél részéről.

Jelentkezési feltételek:

 • Túráinkra csak a 1000kanyar.hu oldalon található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet jelentkezni.
 • A jelentkezés csak a visszaigazolás megérkezését és az előleg összegének a Szervező euró alapú bankszámlájára történő átutalását követően válik érvényessé, amelyhez a valóságnak megfelelő érvényes és hiteles adatokra van szükség.
 • Adott túrára történő jelentkezéssel a résztvevő személy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy egyrészt a Szervező hírleveleket küldjön számára a megadott elektronikus levelezési címére, másrészt pedig ahhoz is, hogy a túra során a Szervező álló vagy mozgókép felvételt készítsen, illetve azokat közzé tegye. A résztvevő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Szervező megadott elérhetőségein.

Túraszervező:

 • felel a túra leírásában felsorolt szolgáltatások teljesítéséért, valamint a túra során segítséget nyújt valamennyi jelentkező számára a Túraszervező által kiválasztott és lefoglalt szálláshely(ek) igénybevételéhez, azonban az adott szálláshelyen történő bejelentkezés és az ahhoz szükséges, adott helyszínen igazolandó személyes adatok megadása a résztvevők feladata;
 • kötelessége tájékoztatni a résztvevőt, hogy a túra során milyen dokumentumokra lesz szükség. Ezek beszerzése, érvényességének ellenőrzése a résztvevő feladata és az ebből adódó károkért a szervezőt, túravezetőt semmilyen felelősség nem terheli;
 • vállalja, hogy megfelelő létszámú (max. 12 vendég motor) csoportokban vezeti a túrát, kivételes esetben, a résztvevők hozzájárulásával ettől eltérhet, illetve több csoportot indíthat, megfelelő túravezetői feladatokat ellátó személy biztosításával;
 • a jelentkezési lapon megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki és azokat kizárólag a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges mértékben használja fel;
 • az utazás során a résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a résztvevő tartozik közvetlenül és teljes felelősséggel, a Szervezőt ilyen esetekben felelősség nem terheli;
 • a szálláshelyek megváltoztatására a jogot fenntartja, szem előtt tartva a megfelelő minőségi színvonalat;
 • amennyiben a résztvevő a túra folyamán bármilyen okból megszakítja a túrát, nem köteles a részvételi díjat csökkenteni;
 • törekszik a túra tervszerű kivitelezésére, azonban nem felel a szállásadó által okozott eltérésekért, vagy a szállás meghiúsulásáért, de szükség esetén törekszik alternatív szállás felkutatására;
 • nem vállal felelősséget a túra során elveszített tárgyakért, valamint a lopásból, bűncselekményből eredő károkért;
 • minden általa szervezett túrára legalább két túravezetőt biztosít, feltéve, ha az adott túrára legalább 6 vendég motoros jelentkezett, ellenkező esetben a Túraszervező nem köteles elindítani a túrát; továbbá garantálja, hogy 12 vendég motornál több jelentkező esetén további túravezető(ke)t biztosít, azonban az egy csoporton belüli motorok száma nem haladhatja meg összesen a 14 motorszámot. A Túraszervező ettől kivételes esetben jogosult eltérni.

Túraszervező:

 • feladata vezetni és összetartani a csoportot, információkkal ellátni a résztvevőket a túra menetrendjéről és az érintett látnivalókról;
 • mindig az adott csoporthoz igazítja a túra tempóját, azonban nem felel a résztvevő által megválasztott sebességért vagy a rosszul megválasztott sebességből adódó esetleges balesetekért;
 • szükség esetén, belátása szerint változtathatja a csoporton belüli sorrendet;
 • jogában áll a résztvevő azonnali kizárására a túráról, amennyiben a résztvevő motorozás közben veszélyezteti a csapat bármely tagját, felrúgja az általános viselkedési normákat, nem fogadja el a csoportos utazás szabályait vagy nem tartja be a túravezetőtől kapott utasításokat;
 • a résztvevőknek nincs joguk a túravezető irányába semmilyen jogi és anyagi követelésre.

A túrán való részvétel feltételei:

 • Minden résztvevő és utas elfogadja, hogy saját felelősségére vesz részt a túrán. A résztvevő magatartásából, vezetési stílusából adódó problémák, büntetések miatt a túraszervező/vezető felelősséget nem vállal.
 • A résztvevő fáradtan, betegen vagy sérülten vesz részt a túrán, az abból adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal.
 • A túrán megfelelő védő felszerelésben kell (protektoros kabát és nadrág, motoros csizma, „e” jelzésű bukósisak) részt venni. Ezek hiányából adódó sérülések és problémák miatt a túraszervezőt/vezetőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • Nem megfelelő vagy hiányos védőfelszerelésben (póló, rövidnadrág stb.) megjelenő résztvevőt a túravezető kizárhatja a túráról.
 • A résztvevő motorkerékpárjának a túra teljes időtartamára érvényes műszaki vizsgával, biztosítással és nemzetközi (biztosítás) zöldkártyával kell rendelkeznie.
 • A motorkerékpárnak (fékek, gumik, lánc, stb.) jó műszaki állapotban kell lennie, annak hiányosságaiért a túravezetőt/szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • A résztvevőnek érvényes, kategóriának megfelelő, vezetői engedéllyel kell rendelkeznie.
 • Ha egy résztvevő, akár motorozás közben veszélyezteti a csapatot, a csapat egy tagját, viselkedésével megszegi az általános normákat, szóbeli figyelmeztetés után a túravezető kizárhatja a túráról (a lefoglalt szállás az érintett résztvevő a csoporttól függetlenül jogosult igénybe venni).
 • A túrán való részvétel feltétele az éves pártolói tagsági díj megfizetése.
 • A részvételi díj tartalmazza az utasbiztosítás árát. Egyénileg kell gondoskodni minden résztvevőnek a saját balesetbiztosítás megkötéséről.
 • A túra indulási pontjára, amit a túraszervező/túravezető előre elküld minden résztvevőnek, pontosan kell érkezni. A késésből, a meg nem jelenésből adódó problémák miatt a túraszervező/túravezető felelősséget nem vállal.
 • A napi szakaszok közben alkoholt és tudatmódosító szert tilos fogyasztani, illetve egyik résztvevő sem állhat alkohol vagy tudatmódosító szer hatása alatt, ellenkező esetben a túravezető jogosult azonnali hatállyal kizárni a túráról.
 • A résztvevőre a túra során érintett országok közlekedési szabályai vonatkoznak, amelyek megszegéséért, az abból adódó bírságokért és problémákért a túraszervező/túravezető felelősséget nem vállal.
 • A fentiekben felsorolt feltételek hiányáért a túravezető/szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A túra részvételi díjának megfizetése:

 • A Szervező a jelentkezést követően írásban tájékoztatja a résztvevőket a részvételi díj és az előleg megfizetésének feltételeiről, módjáról és határidejéről.
 • Az előleget a résztvevő a megadott határidőig köteles a Szervező által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíteni.
 • Amennyiben a túra valamilyen okból meghiúsul – kivéve a jelen ÁSZF “Túra lemondási feltételei a résztvevő oldaláról” megnevezésű fejezetében foglaltakat -, a Szervező kötelessége visszafizetni az előleget a résztvevő számára 7 munkanapon belül.
 • Azon túrák esetén, amelyeken komp igénybevétele szükséges, a Szervező segít a kompjegyek megvásárlásában, de nem tekinti a túra részének, így amennyiben valamilyen okból meghiúsul a komp igénybevétele, úgy a komp társaság szabályai a résztvevőt közvetlenül érintik, terhelik.

Árak és szolgáltatások:

 • A túra részvételi díja és az abban foglalt szolgáltatások minden túránál külön-külön fel vannak tüntetve az 1000kanyar.hu weboldalon.
 • A díjak kifizetése minden esetben a weboldalon feltüntetett devizanemben történik.
 • A jelentkezéssel egy időben a résztvevő ezeket a díjakat és tartalmakat elfogadja.
 • A résztvevő a jelentkezésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.
 • A részvételi díj egy résztvevőre vonatkozik kétágyas vagy franciaágyas szobabeosztással,
 • Egyágyas szoba felárért a túrák többségében (korlátozott számban) elérhető, amely többletköltség megfizetésével vehető igénybe, melynek összege a honlapon vagy a tájékoztató levélben szerepel.
 • A túrák során a parkolási lehetőségek minőségért és a járművek biztonságáért a Szervező nem felel.
 • A túra kiírásánál szereplő látványosságok függenek az időjárástól, a csapat haladásától és az esetleges műszaki problémáktól.
 • A változtatás jogát a Szervező fenntartja!

A túra lemondási feltételei a résztvevő oldaláról:

 • A túrák lemondása kizárólag írásban az alábbi feltételek mellett lehetséges:
  • ingyenes a lemondás – 30 naptári nappal a túra megkezdése előtt;
  • 30 – 15 naptári nappal a túra megkezdése előtt a lemondás díja a részvételi díj 50%-a;
  • 14 – 7 naptári nappal a túra megkezdése előtt a lemondás díja a részvételi díj 75%-a;
  • 7 naptári napon belüli lemondás esetén a teljes árat ki kell fizetni.
 • Lemondás esetén, amennyiben a résztvevő vagy a Szervező helyettesíteni tudja a jelentkezőt, abban az esetben a Szervező – saját döntése alapján – eltekinthet a lemondási díjtól, de az ebből esetlegesen felmerülő költségek felszámítására jogosult.
 • A Szervező a lemondási díjat, a résztvevő által korábban befizetett részvételi díjból jogosult levonni. A levonást követően esetlegesen fennmaradó összeget a Szervező köteles visszautalni a résztvevő részére és költségére 15 naptári napon belül, amennyiben a résztvevő másként nem határoz.
 • Az előleg a részvételi díjjal azonos elbírálás alá esik.
 • Amennyiben a résztvevő nem fizette be a részvételi díjat, de a jelentkezési határidő után mondja le a túrát, a Szervező a fenti pontok alapján a „lemondási díj” megfizetésére szólítja fel a résztvevőt. A résztvevőnek az írásos felszólítástól számítva 21 naptári nap áll rendelkezésére, hogy befizesse a „lemondási díjat”.
 • Amennyiben a Szervező előre nem kéri a túra részvételi díjának a befizetését a résztvevőtől, de a résztvevő mégis visszamondja a túrát, ebben az esetben is a fenti pontok érvényesek azzal, hogy a résztvevő köteles a lemondást követő 8 naptári napon belül megfizetni a “lemondási díjat” a Szervező részére.
 • Amennyiben a résztvevő a Szervező által kiküldött „lemondási díjat” nem fizeti meg, abban az esetben a Szervező jogi úton követelheti annak megfizetését a résztvevőtől.
 • Ha résztvevő megjelenik a túra kezdő, start pontján, de ott úgy dönt, hogy mégsem vesz részt a túrán, ebben az esetben a Szervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a résztvevő irányába.
 • A túrán, a túravezető által kizárt résztvevőnek a részvételi díj nem jár vissza.
 • A fenti feltételektől a Szervező túránként eltérhet, de erről a túra kiírásában említést kell tennie, illetve a jelentkezők figyelmét fel kell rá hívni pl. tengerentúli túráknál.

A túraszervező, túralevező lemondhatja a túrát:

 • ha az adott túrára, a jelentkezési határidőig nem jelentkezett 6 motor. Ebben az esetben a Szervező jelentkezési határidő lejártakor köteles értesíteni a résztvevőket és velük egyeztetni.
 • ha a túra érintett útvonalán a túra biztonságos lebonyolítását akadályozó esemény alakult ki vagy fog kialakulni (pl. árvíz, földrengés stb.). Ebben az esetben a Szervező köteles egy másik időpontot kijelölni a túrának, illetve egy másik túrát felajánlani a résztvevőknek. Ha az új időponttal a résztvevők nem szeretnének élni és van befizetett előleg, részvételi díj, akkor ezt a Szervező köteles visszautalni 7 naptári napon belül vagy díjmentesen átvezetni egy, a résztvevő által kiválasztott másik túrára.
 • lemondás esetén a Szervező a részvételi díj visszafizetésén kívül nem kötelezhető semmilyen kártérítés vagy költség megfizetésére.

Résztvevő panaszai:

 • Ha a résztvevő a túra során problémát észlel, akkor azt köteles azonnal jelenteni a túravezetőnek, valamint írásban a Szervezőnek is.
 • A jelzett panaszt a helyszínen a túravezető megpróbálja orvosolni, majd a Szervezőnek kötelessége utólagosan kivizsgálnia. Amennyiben a panasz helytálló, a Szervező utólagosan kárpótolhatja a résztvevőt.
 • Amennyiben a résztvevő panasza nem jogos, nem megalapozott és ebből adódóan a Szervezőnek, túravezetőnek rossz hírét kelti, a Szervező anyagi kártérítést követelhet a résztvevőtől.
 • Az esetleges jogi vitás kérdések eldöntésében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti bíróság az illetékes.

Az időjárás:

 • Se a Szervező, se a túravezető nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért, a résztvevő ezért semmilyen kártérítést nem követelhet.
 • Amennyiben a túra során rossz az időjárás, a túravezető változtathat az adott útvonalon.
 • A biztosítások (utas, poggyász stb.) megkötése a résztvevő feladata, kivéve, ha ez másként nem szerepel az adott túra kiírásában.
 • A megfelelő biztosítás hiányából adódó károkért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelés:

 • Az adatkezelés részleteit az Adatvédelmi Tájékoztató és a Cookie Nyilatkozat szabályozza, azonban a jelentkező jelentkezésével kifejezetten hozzájárul, hogy adatait a Szervező a vonatkozó jogszabályi keretek között tárolja, kezelje, illetve, hogy amennyiben a jelentkező az 1000kanyar.hu oldalon biztosítást kíván kötni, abban az esetben a Szervező a biztosítás megkötéséhez szükséges adatokat a biztosítási partnere rendelkezésére bocsájthassa. Az igényelhető biztosításokról a https://1000kanyar.hu/biztositas/ weboldalon tartalmaz részletes leírást.