általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek

Ezeket az általános feltételeket, a túrára való jelentkezés alkalmával el kell fogadni, ellenkező esetben nem lehet jelentkezni egyik motoros túrára sem. Ez egy szerződéses megállapodás a szervező (GBI s.r.o.) cég és a túrára jelentkező (résztvevő) személy között. Elfogadása után, kötelező jelleggel betartandóak mind a két fél részéről!

Jelentkezési feltételek

 • Túráinkra csak a 1000kanyar.hu oldalon található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet jelentkezni
 • A jelentkezés csak a visszaigazolás megérkezését követően válik érvényessé, amihez valóságnak megfelelő érvényes és ellenőrizhető adatokra van szükség
 • A jelentkező a jelentkezésével hozzájárul, hogy a túra során a szervező álló vagy mozgókép felvételt készítsen, illetve azt közzé tegyen.

Túraszervező

 • Felel a túra leírásában felsorolt szolgáltatások (szállás, programok stb..) teljesítéséért
 • Kötelessége tájékoztatni a résztvevőt, hogy a túra során milyen dokumentumokra lesz szükség. Ezek beszerzése, érvényességének ellenőrzése a résztvevő feladata és az ebből adódó károkért a szervezőt, túravezetőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • vállalja, hogy megfelelő létszámú (max. 12 vendég motor) csoportokban vezetik a túrát, kivételes esetben, a résztvevők hozzájárulásával ettől eltérhet, illetve több csoportot indíthat, megfelelő túravezetői feladatokat ellátó személy biztosításával.
 • a jelentkezési lapon megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki és csak a 1000kanyar.hu illetve jogutódai kapcsán használja fel
 • Az utazás során a résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a résztvevő tartozik közvetlenül felelősséggel, a túravezetőt és az 1000kanyar.hu üzemeltetőjét ilyen esetekben felelősség nem terheli.
 • a szálláshelyek megváltoztatására a jogot fenntarja, szem előtt tartva a megfelelő minőségi színvonalat
 • amennyiben a résztvevő a túra folyamán bármilyen okból lemondja a túrát, nem köteles a részvételi díjat csökkenteni,
 • törekszik a túra terv szerű kivitelezéséért, azonban nem felel a szállásadó által okozott eltérésekért, vagy a szállás meghiúsulásáért, de szükség esetén törekszik alternatív szállás felkutatására
 • nem vállal felelősséget az túra során elveszített tárgyakért, valamint a lopásból, bűncselekményből eredő károkért.
 • szervező minden általa szervezett túrára túravezetőt biztosít. A résztvevők létszámától függően, 8 motorig 1 főt, 8 motor felett 2 főt, egy csoporton belül, ettől kivételes esetben jogosult eltérni.

Túravezető

 • Feladata vezetni és összetartani információkkal ellátni a résztvevőket a túra menetrendjéről és az érintett látnivalókról
 • A túravezető mindig az adott csoporthoz igazítja a túra tempóját, azonban nem felel a résztvevő által megválasztott sebességért vagy a rosszul megválasztott sebességből adódó esetleges balesetekért,
 • Belátása szerint változtathatja a csoporton belüli sorrendet,
 • Jogában áll a résztvevő azonnali kizárására a túráról, amennyiben a résztvevő motorozás közben veszélyezteti a csapat bármely tagját, felrúgja az általános viselkedési normákat, nem fogadja el a csoportos utazás szabályait vagy nem tartja be a túravezetőtől kapott utasításokat.
 • A résztvevőknek nincs joguk a túravezető irányába semmilyen jogi és anyagi követelésre.

A túrán való részvétel feltételei

 • Minden résztvevő és utas elfogadja, hogy saját felelősségére vesz részt a túrán. A résztvevő magatartásából, vezetési stílusából adódó problémák, büntetések miatt a túraszervező/vezető felelősséget nem vállal.
 • A résztvevő fáradtan, betegen vagy sérülten vesz részt a túrán, az abból adódó problémák miatt a túraszervező felelősséget nem vállal,
 • A túrán megfelelő védő felszerelésben kell (protektoros kabát és nadrág, motoros csizma, „e” jelzésű bukósisak) részt venni. Ezek hiányából adódó sérülések és problémák miatt a szervezőt/vezetőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • Nem megfelelő vagy hiányos védőfelszerelésben (póló, rövidnadrág, stb.) megjelenő résztvevőt a túravezető kizárhatja a túráról.
 • A résztvevő motorkerékpárjának, a túra időtartamára érvényes műszakival, biztosítással kell rendelkezni és nemzetközi (biztosítás) zöldkártyával kell rendelkeznie,
 • A motorkerékpárnak (fékek, gumik, lánc, stb.) jó műszaki állapotban kell lennie. Ezek, esetleges hiányáért a túravezetőt/szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • A résztvevőnek érvényes, kategóriának megfelelő, vezetői engedéllyel kell rendelkeznie.
 • Ha egy résztvevő, akár motorozás közben veszélyezteti a csapatot, a csapat egy tagját, viselkedésével megszegi az általános normákat, figyelmeztetés után a túravezető kizárhatja a túráról. (a lefoglalt szállás az érintett résztvevő a csoporttól függetlenül jogosult igénybe venni)
 • Egyénileg kell gondoskodni minden résztvevőnek a saját utas, balesetbiztosításáról.
 • A túra indulási pontjára, amit a szervező/túravezető előre elküld minden résztvevőnek, pontosan kell érkezni. A késésből, a meg nem jelenésből adódó problémák miatt a szervező/túravezető felelősséget nem vállal.
 • A napi szakaszok közben alkoholt és tudatmódosító szert nem szabad fogyasztani, illetve nem állhat senki alkohol és tudatmódosító szer hatása alatt, ellenkező esetben a túravezető jogosult azonnali hatállyal kizárni a túráról.
 • A résztvevőre, a túra során érintett országok közlekedési szabályai vonatkoznak. Azok megszegéséért, az abból adódó bírságokért és problémákért a szervező/túravezető felelősséget nem vállal.
 • A fentiekben megadottak hiányáért a túravezető/szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A túra részvételi díjának megfizetése

 • A szervező, a jelentkezési határidő lejártakor, tájékoztatja a résztvevőket részvételi díjának megfizetésének módját.
 • A részvételi díjat, a részvevő, a megadott határidőig köteles átutalni vagy befizetni
 • Amennyiben a túra valamilyen okból meghiúsulna a túra szervezőjének kötelessége visszafizetni az előleget a résztvevő számára 7 munkanapon belül.
 • Azon túrák esetén, ahol a komp igénybevétele szükséges a szervező segít a kompjegyek megvásárlásában, de nem tekinti a túra részének, így amennyiben valamilyen okból meghiúsul a komp igénybevétele, úgy a komp társaság szabályai a résztvevőt közvetlenül érintik, terhelik.

Árak és szolgáltatások

 • A túra részvételi díja és az abba foglaltak minden túránál külön-külön fel vannak tüntetve, a 1000kanyar.hu oldalon
 • A jelentkezéssel egy időben, a résztvevő ezeket a díjakat és tartalmakat elfogadja
 • A résztvevő a jelentkezésével elfogadja az ÁSZF-t
 • Az részvételi díj egy résztvevőre vonatkozik kétágyas vagy franciaágyas szobabeosztással,
 • Egyágyas szoba felárért a túrák többségében (korlátozott számban) elérhető, amely többletköltség megfizetésével vehető igénybe, melynek összege a honlapon vagy a tájékoztató levélben szerepel
 • A túrák során a parkolási lehetőségek minőségért és a járművek biztonságáért a szervező nem felel
 • A túra kiírásánál szereplő látványosságok függenek az időjárástól, a csapat haladásától és az esetleges műszaki problémáktól.
 • A változás jogát a szervezők fenntartják!

A túra lemondási feltételei, a résztvevő oldaláról

 • A túrát lemondani csak írásban az alábbi feltételek mellett lehet,
 • ingyenes a lemondás – 30 nappal a túra megkezdése előtt
 • 30 – 15 nappal a túra megkezdése előtt a lemondás díja a részvételi díj 50%-a
 • 14 – 7 nappal a túra megkezdése előtt a lemondás díja a részvételi díj 75%-a
 •  7 napon belüli lemondás esetén a teljes árat ki kell fizetni
 • Amennyiben a résztvevő vagy a szervező helyettesíteni tudja a jelentkezőt, abban az esetben a szervező eltekinthet a lemondási díjaktól, de az esetlegesen felmerülő költségek felszámítására jogosult
 • A lemondási díjat, a szervező a résztvevő által befizetett részvételi díjból köteles levonni. Amennyiben van fennmaradó összeg akkor azt a túraszervező a résztvevő költségére köteles visszautalni 7 munkanapon belül, amennyiben a résztvevő másként nem határoz.
 • Az előleggel, a részvételi díjjal azonos elbírálás alá esik
 • Amennyiben a résztvevő nem fizette be a részvételi díjat, de a jelentkezési határidő után mondja le a túrát, a szervező a fenti pontok alapján a „lemondási díj” megfizetésére szólítja fel a résztvevőt. A résztvevőnek az írásos felszólítástól számítva 21 nap áll rendelkezésére, hogy befizesse a „lemondási díjat”
 • Amennyiben a szervező előre nem kéri a túra részvételi árának a befizetését a résztvevőtől, de a résztvevő mégis visszamondja a túrát, ebben az esetben is a fenti pontok érvényesek
 • Amennyiben a résztvevő a túraszervező által kiküldött „lemondási díjat” nem fizeti meg, abban az esetben a túraszervező jogi úton követelheti annak megfizetését a résztvevőtől
 • Ha résztvevő megjelenik a túra kezdő, start pontján, de ott úgy dönt, hogy mégsem vesz részt a túrán, ebben az esetben a túraszervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a résztvevő irányába
 • A túrán, a túravezető által kizárt résztvevőnek a részvételi díj nem jár vissza
 • A fenti feltételektől a szervező túránként eltérhet, de erről a túra kiírásában említést kell tenni illetve a jelentkezők figyelmét fel kell rá hívni pl. tengerentúli túráknál

A Túraszervező, Túravezető lemondhatja a túrát

 • ha az adott túrára, a jelentkezési határidőig nem jelentkezett 6 motor. Ebben az esetben, a szervező, jelentkezési határidő lejártakor köteles értesíteni a résztvevőket és velük egyeztetni.
 • ha a túra érintett útvonalán, a túra biztonságos lebonyolítását akadályozó esemény alakult ki, vagy fog kialakulni (pl. árvíz, földrengés stb.). Ebben az esetben a szervező köteles egy másik időpontot kijelölni a túrának, illetve egy másik túrát felajánlani a résztvevőknek. Ha az új időponttal, a résztvevők nem szeretnének élni, és van befizetett előleg, részvételi díj, akkor ezt a szervezőnek köteles visszautalni 7 napon belül. Vagy díjmentesen átvezetni egy, a résztvevő által kiválasztott túrára.
 • Lemondás esetén a szervező, túravezető a részvételi díj visszafizetésén kívül nem kötelezhető semmilyen kártérítés megfizetésére

Résztvevő panaszai

 • Ha résztvevő a túra során problémát észlel, akkor azt köteles azonnal jelenteni a túravezetőnek, valamint írásban a szervezőnek is.
 • A jelzett panaszt a helyszínen a túravezető megpróbálja orvosolni, majd a szervezőnek kötelessége utólagosan kivizsgálnia. Amennyiben a panasz helytálló, a szervező utólagosan kárpótolhatja a résztvevőt.
 • Amennyiben a résztvevő panasza nem jogos, nem megalapozott és ebből adódóan a szervezőnek, túravezetőnek rossz hírét kelti, a szervező anyagi kártérítést követelhet a résztvevőtől.
 • Az esetleges jogi vitás kérdésekben a Fővárosi Bíróság az illetékes, ezt a Jelentkező is minden esetben elfogadja.

Az időjárás

 • Se a szervező, se a túravezető nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért, a résztvevő ezért semmilyen kártérítést nem követelhet.
 • Amennyiben a túra során rossz az időjárási indokolja, a túravezető változtathat az adott útvonalon
 • A biztosítások (utas, poggyász stb.) megkötése a résztvevő feladat, kivéve, ha ez másként nem szerepel az adott túra kiírásában.
 • A megfelelő biztosítás hiányából adódó károkért, a túravezető, szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelés

 • Az adatkezelés részleteit a GDPR és a Cookie Nyilatkozat szabályozza, azonban a jelentkező jelentkezésével hozzájárul, hogy adatait az 1000kanyar.hu (GBI) saját célra tárolja, kezelje, illetve kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben a jelentkező az 1000kanyar oldalon biztostást kíván kötni, szervező jogosult a biztostáshoz szükséges adatokat a motorosbiztositas.hu (Kapcsolattartó: Csapó Zoltán Zsolt, Telefonszám: 06703602990, E-mail: csapo.zoltan@motorosbiztositas.hu, Székhely: 8200 Veszprém Szabadság tér 8, MNB regisztrációs száma:219110200017) rendelkezésére bocsájtja. Valamint motoros tréningre történő jelentkezésével kifejezetten hozzájárul, hogy a tréninget szervező partner részére a jelentkezők adatait nem marketing céllal átadjuk.